מבנה מחשבים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
רני הוד
דרישות קדם: 
מבוא מורחב למדעי המחשב
תוכנה 1 (ניתן במקביל)
תיאור: 

 

בקורס לומדים איך בנוי מחשב - החל מרמת הטרנזיסטור, שערים ומעגלים לוגיים
דרך מבנים יותר מורכבים כגון אוגרים, מכונות מצבים, דלגלגים,
ועד למבנה של cpu שלם - כולל pipelining ועוד.