אביב 2013

מרצה/ים: 
ישי מנצור
יפתח הייטנר
מתרגל/ים: 
שין מריאנו
יובל מוסקוביץ'
סיכומים: 
נושאי השיעור: 

סיכום כולל של כל החומר