מדעי רוח דיגיטליים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
נחום דרשוויץ
כפיר בר
דרישות קדם: 
מבני נתונים
תיאור: 

הסמינר עוסק, מן הסתם, במדעי הרוח הדיגיטליים - המאמרים עוסקים בשימושים שונים של תחומים ממדעי המחשב במדעי הרוח.

בין נושאים אלו ניתו למצוא עיבוד שפה טבעית (NLP) וזיהוי כתב יד (OCR), זיהוי מאפיינים שונים בטקסט (כגון אירוניה, הומור, מציאת מטאפורות ועוד), יצירתיות חישובית וכד'.