פרויקט תכנה

מרצים שמעבירים את הקורס: 
דניאל כהן-אור
דרישות קדם: 
תכנה 1
מבני נתונים
תיאור: 

 

בקורס לומדים לתכנת בשפת C ועוד מספר נושאים שונים שיכולים להשתנות בין סמסטר לסמסטר, בהתאם לפרוייקט

בסוף הקורס, בנוסף למבחן הסופי ו-3 מטלות הבית, בונים פרוייקט בזוגות בשפת C. בדרך כלל לפחות חלק מתרגילי הבית מהווים חלק מהפרוייקט הסופי עצמו.

הנושא של הפרוייקט יכול להשתנות בין סמסטר לסמסטר.

הש"ב, הפרוייקט והמבחן כולם נכללים בחישוב של הציון הסופי, אך המשקלים יכולים להשתנות לפי החלטת הסגל.