נושאים מתקדמים בתורת המספרים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' דוד סודרי
דרישות קדם: 
תורת המספרים
תיאור: 

זהו קורס המשך לקורס תורת המספרים. הפעם נשתמש בתכונות של פונקציות מרומורפיות כדי לחקור את המספרים הראשוניים; נגדיר את שדות המספרים הפיאדיים; ונוכיח עוד כל מיני משפטים מגניבים שלא תראו באף קורס אחר.