אלגברה ב3

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור דוד סודרי
פרופסור מיכאל בורובוי
דרישות קדם: 
אלגברה ב2
תיאור: