יסודות בטופולוגיה אלגברית

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' יבגני שוסטין
דרישות קדם: 
לינארית 1א
לינארית 2א
גיאומטריה דיפרנציאלית
חדו"א 2א
טופולוגיה
תיאור: 

סילבוס ניתן למצוא כאן.