חורף 2008

מרצה/ים: 
מיכה שריר
מתרגל/ים: 
דני פלדמן
תיאור: 

תוכן - הדף בבנייה

סיכומים: 
Tuesday, November 4, 2008
נושאי השיעור: 
  • עניינים אדמינסטרטיביים

  • הגדרות בתורת הגרפים

  • אלגוריתם BFS
  • התחלנו: הוכחת נכונות של אלגוריתם BFS
Tuesday, November 11, 2008
נושאי השיעור: 
  • סיום הוכחת הנכונות של BFS

  • שימושים עבור BFS

  • אלגוריתם DFS

  • תכונות חשובות של DFS: עקרון הקינון, סיווג קשתות הגרף