קומבינטוריקה בסיסית

מרצים שמעבירים את הקורס: 
ד"ר אסף שפירא
דרישות קדם: 
מתמטיקה בדידה או מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים
תיאור: 

סילבוס מקוצר כאן.