בעיות פתוחות בתורת המספרים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור זאב רודניק
דרישות קדם: 
תורת המספרים, מבוא להסתברות