חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' שירי ארטשטיין
פרופ' ירון אוסטרובר
ד"ר יולי אידלמן
ד"ר יעקב יעקובוב
דרישות קדם: 
אין
תיאור: 


הקורס הוא הבסיס לכל קורסי החדו"א, ולומדים בו מושגים בסיסיים - מאקסיומות השדה, דרך גבולות של סדרות, פונקציות וטורים. בקורס עוסקים בפונקציות ממשיות, חד-מימדיות.

מומלץ מאוד להכיר את הסיכומים של פרופסור סודין, נוחים קריאים ומסודרים.
בנוסף, כדאי להכיר את הסיכומים של שירי וירון שלרוב נמצאים במודל של הקורס.