חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' בוריס צירלסון
פרופ' מיכאל ביאלי
דרישות קדם: 
חדו"א 2א
לינארית 2א
תיאור: 

קצת על הקורס

בקורס עוסקים בפונקציות במספר משתנים בשני נושאים עיקריים:

  • גזירה: נגזרת רב ממדית, משפטי ההעתקה הפתוחה וההפוכה, כופלי לגרנז' ומשפט הפונקציה הסתומה.
  • אינטגרציה: אינטגרל של פונקציה במספר משתנים, אינטגרל חוזר והחלפת משתנים.