חורף 2013

מרצה/ים: 
פרופ' בוריס צירלסון
מתרגל/ים: 
מיכאל ברומברג
סיכומים: 
נושאי השיעור: 

בהרצאה:

  • מרחבים וקטוריים - הבסיס

  • טופולוגיה - הבסיס

בתרגול:

  • רציפות ב R2

נושאי השיעור: 

בהרצאה:

  • הומיאומורפיזמים

  • מרחבים מטריים והתכנסות

בתרגול:

  • טופולוגיה והתכנסות במרחבים מטריים

נושאי השיעור: 

בהרצאה:

  • הדיפרנציאל וכלל השרשרת

  • נגזרות כיווניות

בתרגול:

  • קשירות

  • דיפרנציאביליות