חורף 2016

מרצה/ים: 
פרופסור מיכאל ביאלי
מתרגל/ים: 
מר בנימין זק קוטוזוב
סיכומים: 
Tuesday, November 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • נורמות
 • התכנסות
 • נורמות של מטריצות
 • דיפרנציאל, נגזרת כיוונית, נגזרת חלקית
Tuesday, November 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • תרגילי חזרה על חדו"א 2
Thursday, November 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • גזירות ברציפות
 • מסילות
 • גרדיאנט
 • כלל השרשרת
Tuesday, November 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפטי ערך הביניים
 • משפט הפונקציה הסתומה - מבוא וניסוח
Tuesday, November 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • קומפקטיות
 • קשירות
 • נורמות על מטריצות
 • הוכחה אנליטית למשפט קיילי המילטון
Thursday, November 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • חזרה על משפט ערך הביניים
 • חסם אינטגרלי על פונקציה גזירה
 • העתקות מכווצות במרחב מטרי שלם
Tuesday, November 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • הוכחת משפט הפונקציה הסתומה ומסקנות
Tuesday, November 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • דיפרנציאביליות - תרגילים שונים
Thursday, November 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • סיום הוכחת משפט הפונקציה הסתומה
Tuesday, November 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט הפונקציה ההפוכה
 • משפט הפונקציה הפתוחה
 • נקודות קיצון תחת אילוצים
 • כופלי לגראנז'
Tuesday, November 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • משמעות גיאומטרית של דיפרנציאל
 • מעט על משפט הפונקציה הסתומה
Thursday, November 24, 2016
נושאי השיעור: 
 • אי שוויון יאנג
 • אי שוויון הלדר
 • אי שוויון מינקובסקי
 • אי שוויון איזופרימטרי
Tuesday, November 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • כופלי לגראנז' 
 • קואורדינטות מקומיות
 • משפט הדרגה הקבועה
Tuesday, November 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט הפונקציה הסתומה
Friday, December 2, 2016
נושאי השיעור: 
 • נורמה אופרטורית לפי כופלי לגראנז'
 • אינטגרל רימאן - קוביות, נפח, חלוקה
 • סכום רימאן ואינטגרל רימאן
Tuesday, December 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • סכומי דרבו, אינטגרל עליון ותחתון
 • קריטריון דרבו, קריטריון דרבו המשופר
 • תכונות של אינטגרביליות
Tuesday, December 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט הפונקציה ההפוכה
 • כופלי לגראנז'
Thursday, December 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט לבג
 • מידה אפס ונפח אפס, תכונות
Tuesday, December 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • נקודות סינגולריות ומשפט סארד
 • מידת ז'ורדן
Tuesday, December 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • כופלי לגראנז'
 • אינטגרלים
Thursday, December 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • מדידות ז'ורדן
Tuesday, December 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • נפח ומדידות ז'ורדן
 • משפט פוביני
Tuesday, December 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • מדידות
 • קבוצת קנטור
Thursday, December 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט פוביני - הוכחה, מסקנות, הערות ודוגמאות
Tuesday, December 27, 2016
נושאי השיעור: 
 • מסקנות ממשפט פוביני
 • עקרון קאוואליירי
Tuesday, December 27, 2016
נושאי השיעור: 
 • אינטגרביליות
 • משפט פוביני
Thursday, December 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • נפח של מקבילון
 • החלפת משתנים
Tuesday, January 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • החלפת משתנים
Tuesday, January 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט פוביני
 • תרגילים
Thursday, January 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך הוכחת החלפת משתנים
Tuesday, January 10, 2017
נושאי השיעור: 
 • סיום הוכחת החלפת משתנים
 • מיצויים ודוגמאות
Tuesday, January 10, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים והחלפת משתנים
Thursday, January 12, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך חישוב דוגמא מהשיעור הקודם
 • מרכז מסה
Tuesday, January 17, 2017
נושאי השיעור: 
 • מרכז מאסה
 • אינטגרל לא אמיתי
 • נגמר החומר של הקורס
Tuesday, January 17, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות וחישובים