תורת הפונקציות המרוכבות 1

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' מיכאל סודין
פרופ' דוד סודרי
פרופ' בועז קלרטג
פרופ' יפים גלוסקין
פרופ' לב בוחובסקי
דרישות קדם: 
חדו"א 2
תיאור: 

בקורסי החדו"א הקודמים התעסקנו בעיקר בפונקציות ממשיות (גם אם ממימדים גבוהים). בקורס הזה נעסוק בפונקציות מרוכבות. מסתבר שלפונקציות מרוכבות יש תכונות יפות, שאין לפונקציות ממשיות.