מבני נתונים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' חנוך לוי
פרופ' דני כהן-אור
ד"ר רני הוד
דרישות קדם: 
מבוא מורחב למדעי המחשב
תוכנה 1 (ניתן במקביל)
מבוא להסתברות או מבוא לסטטיסטיקה (ניתן במקביל)
תיאור: 

קצת על הקורס

בקורס נלמדים מבני הנתונים הבסיסיים - מערכים, רשימות מקושרות, עצים ממויינים, ערימות. עוסקים בחסמי זמן ובעצם בבסיס לאלגוריתמים.

שיעורי בית

שיעורי הבית מתחלקים לשתי קבוצות:

תרגילים תיאורטיים:

ינתנו כמעט בכל שבוע

תרגילים מעשיים:

ינתנו שני תרגילים מעשיים בסמסטר עם משקל שווה. התרגילים יעשו בזוגות.

 

לרוב, ציוני התרגילים יקבלו משקל בציון הסופי (כ-10% לתרגילים התאורטיים, ו-10% למעשיים)