אביב 2013

מרצה/ים: 
פרופ' דני כהן-אור
פרופ' חנוך לוי
מתרגל/ים: 
יניר קלימן
תיאור: 

שיעורי בית

תרגילים תיאורטיים:

מהווים 10% מהציון הסופי.

תרגילים מעשיים:

מהווים 10% מהציון הסופי.

סיכומים: 
נושאי השיעור: 
 • מערכים ורשימות
 • מימושים
נושאי השיעור: 
 • רשימות
 • סימוני O ו- theta
נושאי השיעור: 
 • אמורטיזציה
 • תורים ומחסניות
נושאי השיעור: 
 • אמורטיזציה - מונה בינארי:
  • ספירה ישירה
  • שיטת הבנק
  • שיטת הפוטנציאל
נושאי השיעור: 
 • מילונים
 • עצים
 • עצי חיפוש
נושאי השיעור: 
 • פתירת משוואות רקורסיה:
  • הצבה (לנחש פתרון
  • Brute Force
  • שיטת המאסטר
נושאי השיעור: 
 • עצי חיפוש בינאריים - אנליזה
 • עצי אדום שחור
נושאי השיעור: 
 • מעבר על עץ
 • שאלות עם עצים
נושאי השיעור: 
 • עץ א"ש - אנליזת מחיקה מהעץ
 • order statistics בעץ א"ש
 • finger rbTrees
 • splay trees
 • B-Trees
נושאי השיעור: 
 • עצים אדומים-שחורים
נושאי השיעור: 
 • ערימות מינימום
 • אלגוריתם דייקסטרה (Dijkstra)
 • מימוש של ערימה
 • בניית ערימה ממערך
 • B-Trees - ניתוח זמן ריצה
 • מעבר מעצי 2-4 לעצים אדומים שחורים
נושאי השיעור: 
 • ערימות מינימום
נושאי השיעור: 
 • עצים בינומיים
 • ערימות בינומיות
 • ערימות בינומיות עצילות
 • ערימות פיבונאצ'י והתחלה של ניתוח זמן ריצה
נושאי השיעור: 
 • ערימות בינומיות
 • ערימות פיבונאצ'י
נושאי השיעור: 
 • ערימות פיבונאצ'י - סוף ניתוח זמן ריצה
  • בעיית המיון
  • אלגוריתמי מיון
  • quick sort - ניתוח
  • הוכחת חסם תחתון על ה worst case
נושאי השיעור: 
 • מיונים
 • הוכחת חסמים תחתונים
 • רדוקציות לבעיית המיון
נושאי השיעור: 
 • מיון - חסם תחתון על ה average case
 • מיונים "מהירים"
  • כאשר המספרים ידועים מראש - count sort
  • כאשר המספרים הם מתוך תחום נתון - Bin sort
  • כאשר הקלט הוא מחרוזות באורך נתון - Radix sort
 • מיון קלט "כמעט ממוין"
  • Insertion sort
  • Finger RBTrees
 • selection - מציאת האיבר ה k במערך
  • רעיונות לפתרון (מיון/מציאת k מינימומים/שימוש בערימה/שימוש בערמה קטנה)
  • select רנדומלי (בהסתמך על בחירת pivot, כמו ב quick sort)
  • הוכחת חסם מקרה ממוצע על select רנדומלי
נושאי השיעור: 
 • מיונים מהירים
 • רדוקציות לחיפוש בינארי
נושאי השיעור: 
 • Select בזמן ליניארי (worst case)
 • select דינאמי - order statistics
 • מילון ללא יחס סדר:
  • וקטור ביטים
  • Hash
 • Hash:
  • hash פתוח - רשימות מקושרות
  • hash סגור - rehash/cuckoo
  • hash פתוח - ניתוח ביצועים
  • hash יוניפורמי
  • משפחות אוניברסליות
נושאי השיעור: 
 • selection
  • סטטי - select ליניארי
  • דינאמי - order statistics
נושאי השיעור: 
 • מציאת קבוצה אוניברסלית
 • האש סגור, ניתוח זמן
 • הגדלת טבלת ה hash
 • Perfect Hashing
 • מבוא ל union-find
נושאי השיעור: 
 • Hash
נושאי השיעור: 
 • union-find:
  • union by rank
  • path comression
  • הרכבת פונקציות
  • פונקציית אקרמן (Ackermann)
  • פונקציית ה tower ופונקציית ה *log
  • ניתוח זמן ריצה, הוכחת זמן amortized של *log לפעולה
נושאי השיעור: 
 • union-find