מתמטיקה בדידה

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' מיכאל טרסי
ד"ר נעם רינצקי
פרופ' ארנון אברון
פרופ' מיכל פלדמן
ד"ר שירי צ'צ'יק
דרישות קדם: 
אין
תיאור: 

קצת על הקורס

הקורס הוא קורס מבוא בתורת הקבוצות וקומבינטוריקה. בחלקו הראשון הוקרס מציג את הבסיס הפורמלי לעיסוק מתמטי, ועוסק במושגים הבסיסיים של קבוצות, יחסים פונקציות ועוצמות. בחלק השני של הקורס עוסקים במבוא בסיסי לקומבינטוריקה, ובין היתר בנושאים של גרפים, בעיות ספירה, ופונקציות יוצרות.