חורף 2013

מרצה/ים: 
פרופ' מיכאל טרסי
מתרגל/ים: 
מר דורון דין
תיאור: 

סיכומים: 
נושאי השיעור: 
 • מערכת הקש פורמלית
 • מטא-שפה
 • הוכחות פורמליות: אקסיומות וכללי היסק
נושאי השיעור: 
 • טענות, פסוקים ותחשיב הפסוקים
 • טבלאות אמת
 • משפט השלמות הפונקציונלית
 • טאוטולוגיות
 • משתנים והשימוש בהם
נושאי השיעור: 
 • מנהלות
 • קשרים
 • אקסיומות וכללי היסק
נושאי השיעור: 
 • על נוסחאות ועצמים
 • שמות עצם סגורים לעומת תבניות
 • כמתים כמנגנוני קשירה
 • הכנסה והוצאה של כמתים
 • שלילה של כמתים
 • ייצוג פונקציות כמנגנון קשירה
 • מנגנון קשירה קבוצתי
נושאי השיעור: 

הרצאה 4: חסר

נושאי השיעור: 
 • נביעה לוגית
 • כמתים
 • משתנים חופשיים וקשורים
נושאי השיעור: 
 • עקרון האינדוקציה
 • מנגון קשירה נוסף
 • תורת הקבוצות הנאיבית
 • תורה עקיבה או לא עקיבה
נושאי השיעור: 
 • פעולות על קבוצות
 • זהויות בוליאניות
 • כללי בניית קבוצות
נושאי השיעור: 
 • הקבוצה הריקה ותכונות שלה
 • קבוצת החזקה
 • פעולות על קבוצות ותכונות שלהן
נושאי השיעור: 
 • משלים יחסי של קבוצה
 • איחוד וחיתוך מוכללים
נושאי השיעור: 
 • יחסים בינאריים
 • פעולות היחסים
 • יחס חח"ע ויחס מלא
נושאי השיעור: 
 • איחוד וחיתוך של קבוצה של קבוצות
 • מכפלה קרטזית של קבוצות
 • חזקה של יחס ו-star של יחס
 • יחס חד ערכי
נושאי השיעור: 
 • פונקציות ושיטות כתיבה שלהן
 • הרכבת פונקציות
נושאי השיעור: 
 • כתיבה נכונה של פונקציות
 • פונקציה על
 • אקסיומת הבחירה
נושאי השיעור: 
 • צמצום פונקציות
 • פונקציה הפיכה ופונקציה הפוכה
 • פונקציית Curry
נושאי השיעור: 
 • הרכבת פונקציות Curry
 • תכונות של יחסים ומיונם
נושאי השיעור: 
 • תכונות של יחסים
 • יחסי סדר
נושאי השיעור: 
 • יחסי שקילות
 • חלוקות ומחלקות שקילות
 • פונקציות שקילות ושוויון עוצמות
נושאי השיעור: 
 • עוצמות סופיות
 • אלף אפס ואלף
נושאי השיעור: 
 • יחסי שקילות ומחלקות שקילות
 • קבוצת המנה של איבר
 • עוצמות ואריתמטיקה של עוצמות
נושאי השיעור: 
 • הגדרת קבוצה אינסופית
 • האלכסון של קנטור
 • אריתמטיקה של קבוצות ושל עוצמות
נושאי השיעור: 

הרצאה 16: חסר

נושאי השיעור: 
 • עוד קצת על עוצמות
 • משפט קנטור-שרדר ברנשטיין
נושאי השיעור: 
 • עוצמת קבוצת החזקה
 • סדרות בינאריות כפונקציה אופיינית
 • סדר חלש
 • הגדרת הסדר על עוצמות
 • משפט קנטור-ברנשטיין-שרדר
נושאי השיעור: 
 • משפט קנטור
 • השערת הרצף
נושאי השיעור: 
 • סיכום עוצמות
נושאי השיעור: 
 • מערכת שמות כפונקציה חלקית ועל
 • כמעט כל המספרים הם חסרי שם
 • עקרון שובך היונים
 • עקרון הכפל
 • תמורות וצירופים
נושאי השיעור: 
 • עקרון החיבור
 • מקדמים בינומיים ומשולש פסקל
 • חלוקה לקבוצות ועקרון המחיצות
נושאי השיעור: 
 • עקרון החיבור ועקרון הכפל
 • נוסחאות קומבינטוריות בסיסיות
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות לבעיות קומבינטוריות
 • הכלה והדחה
 • טור מקלורן
 • אי סדרים טוטאליים
נושאי השיעור: 
 • פונקציות יוצרות פשוטות בעזרת בינום ניוטון
נושאי השיעור: 
 • בינום ניוטון וזהויות במקדמים קומבינטוריים
 • שובך יונים מוכלל
 • הכלה והדחה
נושאי השיעור: 
 • כמה פונקציות יוצרות פשוטות
 • אופרטור הסכימה וסדרת הסכום
 • סדרת פיבונאצ'י
 • פירוק לשברים חלקיים
נושאי השיעור: 
 • פונקציות יוצרות מעריכיות
נושאי השיעור: 
 • סכומים של טורים הנדסיים
 • מקדמים בינומיים מוכללים וזהויות לגביהם
 • פונקציות יוצרות
נושאי השיעור: 
 • פתרון משוואות נסיגה ליניאריות הומוגניות
 • שיטת הקירוב של ברנולי לנוסחת נסיגה
נושאי השיעור: 
 • דוגמה לפתרון נוסחת נסיגה
 • שיטת ברנולי לקירוב שורש דומיננטי של פולינום
 • מבוא לגרפים
נושאי השיעור: 
 • נוסחאות נסיגה
 • פתרון בעיות רקורסיביות
נושאי השיעור: 
 • איזומורפיזם של גרפים
 • תתי-גרפים
 • הילוכים, מסילות ומעגלים
 • קשירות ורכיבי קשירות
 • למת הקת הנוספת
נושאי השיעור: 
 • משפט העצים
 • נוסחת קיילי וקוד פרופר
נושאי השיעור: 
 • גרפים ומשפט קיילי
נושאי השיעור: 
 • תרגולים לקראת המבחן
 • משפט על מסלולי אוילר ומעגלי אוילר
נושאי השיעור: 
 • עוד תרגולים לקראת המבחן