תורת הגרפים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' נוגה אלון
פרופ' מיכאל קריבלביץ'
ד"ר וויצ'ך סמוטי
דרישות קדם: 
אלגברה לינארית 1א
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים, או מתמטיקה בדידה
תיאור: 

סילבוס


גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מעגלי אוילר , מסלולי המילטון, זיווגים, צביעת קשתות, קבוצות בלתי תלויות, משפטי טורן ורמסי, צביעת צמתים, גרפים מישוריים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות.

אמנם זהו קורס במתמטיקה, אך הוא מוכר גם כקורס בחירה במדעי המחשב.