האביב הערבי

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' עוזי רבי
דרישות קדם: 
אין