מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור יפים גלוסקין
דרישות קדם: 
אלגברה לינארית 2א
תורת הפונקציות מרוכבות 1 (במקביל)
משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (במקביל)
תיאור: 

בקורס עוסקים בנושאים שהם המשך של קורסי אלגברה לינארית

בעיקר עוסקים בקורס במצב שבו המימד הוא אינסופי ומנסים להבין איזה משפטים תחת אילו תנאים ממשיכים להתקיים