חורף 2016

מרצה/ים: 
פרופסור יפים גלוסקין
מתרגל/ים: 
מר איתי לונדנר
תיאור: 

אני מתנצל בפני כל מי שמשתמש בסיכומים האלה - אני מפסיק להיכנס לשיעורים, ולכן מפסיק לסכם. מאחל לכולם בהצלחה בקורס.

יכול להיות שתימצא חלופה אבל כמובן שאין התחייבות.

סיכומים: 
Sunday, October 30, 2016
נושאי השיעור: 
 • הקדמה וחזרה על מושגים
 • מרחב מנה
 • נורמה וחצי נורמה
 • התכנסות בנורמה
 • נורמה חזקה יותר ונורמות שקולות
 • אי שוויוני יאנג, הלדר ומינקובסקי
 • נורמות על מרחב סוף מימדי שקולות
Monday, October 31, 2016
נושאי השיעור: 
 • מרחבים לינאריים
 • העתקות לינאריות
 • תתי מרחבים
 • מרחבי מנה
 • נורמה
Sunday, November 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • רציפות וחסימות העתקות לינאריות
 • נורמה אופרטורית
 • איזומטריה ואיזומורפיזם של מרחבים נורמיים
 • מכפלה פנימית
 • אי שוויון קושי שוורץ
Monday, November 7, 2016
נושאי השיעור: 
 • חצי נורמה
 • כדור היחידה
 • פונקציונאל מינקובסקי
 • עוצמות של נורמות
 • נורמה אופרטורית
Sunday, November 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • מכפלה פנימית ונורמה מושרית
 • אורתוגונליות
 • אי שוויון בסל
 • שוויון פרסבל
Monday, November 14, 2016
נושאי השיעור: 
 • איזומטריה
 • מכפלה פנימית
 • אי שוויון קושי שוורץ
 • אי שוויון בסל, שוויון פרסבל והלמה של רימן ולבג
Sunday, November 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • מרחבי הילברט ובנך
 • קבוצות שלמות וצפופות
Monday, November 21, 2016
נושאי השיעור: 
 • מרחבי הילברט
 • משלימים ניצבים
 • קבוצות שלמות
Sunday, November 27, 2016
נושאי השיעור: 
 • בסיס
 • השלמת מרחב
 • הטלה מינימלית
 • משלים ניצב
 • פונקציונאלים לינאריים
Tuesday, December 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • יציבות של בסיסים אורתונורמליים
 • מרחב L2
 • הטלות על קבוצות קמורות