הסתברות למתמטיקאים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור בוריס צירלסון
פרופסור רון פלד
דרישות קדם: 
מבוא להסתברות
פונקציות ממשיות
חדו"א 3 (במקביל)