אביב 2016

מרצה/ים: 
פרופ' רון פלד
מתרגל/ים: 
מר דוד לגזיאל
סיכומים: 
Sunday, February 28, 2016
נושאי השיעור: 
 • המרת מושגים אינטואיטיביים למושגים מתמטיים
 • מרחב מדגם ומרחב הסתברות
Wednesday, March 2, 2016
נושאי השיעור: 
 • מאורעות
 • תכונות בסיסיות של מרחבי הסתברות
 • מרחב הסתברות אחיד
Sunday, February 28, 2016
נושאי השיעור: 
 • מרחב מדגם ומרחב הסתברות
 • מאורעות זרים וזרים בזוגות
 • כללי דה מורגן וחסם האיחוד
Sunday, March 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • מספרי רמזי
Wednesday, March 9, 2016
נושאי השיעור: 
 • הכלה והדחה
 • מרחבי הסתברות מותנים
Sunday, March 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • קומבינטוריקה
 • מרחבי הסתברות אחידים
 • הכלה והפרדה
Sunday, March 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • המשך מרחבי הסתברות מותנים
 • כלל השרשרת, נוסחת ההסתברות השלמה, חוק בייז
Wednesday, March 16, 2016
נושאי השיעור: 
 • הכללת כלל השרשרת, נוסחת ההסתברות השלמה וחוק בייז
 • פרדוקס סימפסון
 • אי-תלות
Sunday, March 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • הכלה והפרדה
 • הילוך מקרי
 • הסתברות מותנה - כלל השרשרת, נוסחת ההסתברות השלמה, חוק בייס
Sunday, March 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • מאורעות בלתי-תלויים
 • מרחבי מכפלה
Wednesday, March 23, 2016
נושאי השיעור: 
 • מרחבי מכפלה
Sunday, March 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • אי-תלות
 • בעיית מונטי הול
 • תרגילים
Sunday, March 27, 2016
נושאי השיעור: 
 • אי-תלות מותנה
 • משתנים מקריים
Wednesday, March 30, 2016
נושאי השיעור: 
 • משתנים מקריים
 • התפלגות
 • זוגות של משתנים מקריים - התפלגות משותפת, התפלגויות שוליות
Sunday, March 27, 2016
נושאי השיעור: 
 • אי-תלות מותנה
 • תרגילים
Sunday, April 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • התפלגות מותנה
 • משתנים מקריים רבים
Wednesday, April 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • אי-תלות של משתנים מקריים
 • תכונות של אי-תלות של משתנים מקריים
Sunday, April 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • משתנים מקריים
 • התפלגויות מוכרות
 • תרגילים
Sunday, April 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • התפלגויות מוכרות - ברנולי, בינומית, גיאומטרית ופואסון
 • חוק המספרים הקטנים
 • התפלגות בינומית שואפת להתפלגות פואסונית
Wednesday, April 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • חוק המספרים הקטנים
 • התכנסות ההתפלגות הבינומית להתפלגות פואסונית
 • התפלגות פואסונית בטבע
 • חיבוריות וקונבולוציות
 • צימודים
Sunday, April 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • זוגות משתנים מקריים
 • התפלגות מותנה ואי-תלות
 • עיקרון השיקוף בהילוכים מקריים
Monday, April 18, 2016
נושאי השיעור: 
 • הוכחה בעזרת צימודים לשאיפת ההתפלגות הבינומית להתפלגות פואסונית
 • תוחלת - סופית, אינסופית ולא מוגדרת
 • תוחלת תלוייה רק בהתפלגות
Sunday, May 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • תוחלת של התפלגויות מוכרות
 • הומוגניות ולינאריות התוחלת
Wednesday, May 4, 2016
נושאי השיעור: 
 • הומוגניות ולינאריות התוחלת
 • בעיית ימי ההולדת
 • מונוטוניות התוחלת
 • תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי
 • תוחלת של מכפלת משתנים מקריים בלתי-תלויים
 • שונות וסטיית תקן
Sunday, May 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • משתנים מקריים פואסוניים
 • חיבוריות של משתנים מקריים
 • תוחלת
Sunday, May 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרת שונות ותכונות בסיסיות
 • הגדרת שונות משותפת ותכונות בסיסיות
Sunday, May 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי
 • משתנים מקריים בלתי מתואמים
 • שונות ושונות משותפת
Sunday, May 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • שונות של סכום של משתנים מקריים
 • מקדם מתאם - הגדרה ותכונות
 • אי שוויון מרקוב
Wednesday, May 18, 2016
נושאי השיעור: 
 • אי שוויון מרקוב
 • אי שוויון צ'בישב
 • החוק החלש של המספרים הגדולים
 • משפט הגבול המרכזי
Sunday, May 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • מקדם מתאם
 • תוחלת מותנה ושונות מותנה
Sunday, May 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט הגבול המרכזי
 • משפט דה-מואבר-לפלס
Wednesday, May 25, 2016
נושאי השיעור: 
 • שרשראות מרקוב
 • תכונת מרקוב
 • קידום התפלגויות
 • התפלגות סטציונרית
Sunday, May 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט השונות השלמה
 • אי שוויונות מרקוב, צ'בישב, וצ'בישב החד צדדיים
 • תרגילים
Sunday, May 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • התפלגות סטציונרית - שאלות לגביה
 • קיום התפלגות סטציונרית לכל שרשרת מרקוב
Wednesday, June 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • שרשרת מרקוב אי פריקה
 • יחידות התפלגות סטציונרית בשרשרת מרקוב אי פריקה
 • התכנסות ממוצעים בשרשרת מרקוב אי פריקה
 • מחזור של מצב ושל שרשרת מרקוב
 • המשפט הארגודי לשרשראות מרקוב
Sunday, May 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • התכנסות להתפלגות הסטציונרית
 • התכנסות ממוצעים בשרשרת
Sunday, June 5, 2016
נושאי השיעור: 
 • דוגמה לשימוש בתהכנסות ממוצעים
 • התכנסות נקודתית
 • מחזור אחיד לכל מצב בשרשרת אי פריקה
Wednesday, June 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • למה מתורת המספרים על צירופים של מספרים זרים
 • אי-פריקות "במידה שווה" של שרשרת חסרת מחזור
 • הוכחת המשפט הארגודי לשרשראות מרקוב
Sunday, June 5, 2016
נושאי השיעור: 
 • שרשראות אי פריקות
 • מחזור של שרשרת
 • משפטי התכנסות
 • תרגילים