מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
ד"ר גל קרוננברג
דרישות קדם: 
חדו"א 1א
לינארית 1א
מבוא לתורת הקבוצות (במקביל)
תיאור: 

טכניקות מניה אלמנטריות, עקרון ההכלה וההדחה, מקדמים בינומיים, פונקציות יוצרות, משוואות נסיגה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים (מאתר הקורס).