אלגברה ב2

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור ליאור ברי סורוקר
פרופסור דן הרן
פרופסור דוד סודרי
דרישות קדם: 
אלגברה ב1