אלגבראות לי

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרורפסור דוד סודרי
דרישות קדם: 
אלגברה ב3