אלגוריתמים בפעולה

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' אורי צוויק
פרופ' חיים קפלן
דרישות קדם: 
מבני נתונים
אלגוריתמים
תיאור: 

שיעורי בית - חמישה תרגילי בית חובה, 20 אחוז מהציון.