אלגברה לינארית 2א

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' סמיון אלסקר
ד"ר אינה שצירבק
פרופ' יהודה שלום
דרישות קדם: 
לינארית 1א
תיאור: 

הקורס הינו קורס המשך ישיר של אלגברה לינארית 1א. עוסק בעיקר בהצגות קאנוניות של טרנספורמציות ליניאריות (ובעיקרן, לכסון וצורת ז'ורדן), ובמרחבי מכפלה פינימית, וטרנספורמציות מעליהם (הרמיטיות, נורמליות ועוד)