אביב 2016

מרצה/ים: 
פרופ' יהודה שלום
מתרגל/ים: 
מר דן כרמון
תיאור: 

 

שיעורי בית

חובת הגשה - 70%. התרגילים לא משפיעים על ציון הבחינה.

 

 

סיכומים: 
Thursday, February 25, 2016
נושאי השיעור: 
 • מוטיבציה ללכסון מטריצות - סדרת פיבונאצ'י והעלאת מטריצה בחזקה
 • ווקטורים עצמיים, ערכים עצמיים ומרחב עצמי
 • ריבוי גיאומטרי
 • טרנספורמציות לכסינות
Tuesday, March 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • מסקנות מן המשפט מהשיעור שעבר
 • ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים במטריצות
 • שקילות בין ההגדרות על מטריצות וטרנספורמציות
Thursday, March 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • מטריצה לכסינה
 • משפט מגניב מתורת המספרים על סדרת פיבונאצ'י
 • פולינום אופייני
Tuesday, March 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • ערכים עצמיים, ווקטורים עצמיים ומציאתם
 • דוגמאות קונקרטיות
Tuesday, March 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • פולינום אופייני של מטריצות מיוחדות
 • פולינום אופייני של טרנספורמציה לינארית
 • ריבוי אלגברי
 • היחסים בין ריבוי אלגברי לגיאומטרי
Thursday, March 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • שילוש טרנספורמציות לינאריות
 • הצבת מטריצות וטרנספורמציות בפולינומים
 • משפט קיילי-המילטון
Tuesday, March 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • פולינומים אופיינים של מטריצות
 • פולינום כלליים
 • הצבת מטריצות וטרנספורמציות בפולינומים
 • כמה מילים על משפט קיילי-המילטון
Tuesday, March 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט קיילי-המילטון
 • חוג הפולינומים - חלוקה עם שארית, מסקנות ממנה
 • חוגים כלליים - חוג קומוטטיבי עם יחידה, איבר הפיך
 • תחום שלמות, כלל הצימצום
 • איבר אי-פריק ואיבר ראשוני, ראשוני הוא אי-פריק.
 • אידאל, אידאל ראשי
Thursday, March 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • אידאל, אידאל ראשי
 • תחום ראשי
 • קיום ויחידות gcd בתחום ראשי, זהות בזו (צירוף לינארי נותן gcd)
 • בתחום ראשי אי-פריק הוא ראשוני
 • יחידות הפירוק לאי-פריקים בתחום ראשי
 • הרחבת שדות על ידי שדות שאריות של פולינומים
Tuesday, March 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • חלוקה עם שארית, gcd
 • חוגים
Tuesday, March 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • אלגוריתם אוקלידס
 • השלמים הגאוסיאנים וראשוניות בהם
 • פולינום מינימלי
Tuesday, March 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • השלמים הגאוסיאניים כחוג אוקלידי
 • פולינום מינימלי
 • פולינום מינימלי, אופייני, ומה שביניהם
Tuesday, March 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • תכונות של פולינום מינימלי
Thursday, March 31, 2016
נושאי השיעור: 
 • מעט על מרחבים אינווריאנטיים
 • משפט הפירוק הפרימארי
Tuesday, March 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • פולינום מינימלי
 • תכונות שנשמרות בהרחבת שדה
Tuesday, April 5, 2016
נושאי השיעור: 
 • קריטריון קל ללכסינות
 • המשך פירוק פרימרי
Thursday, April 7, 2016
נושאי השיעור: 
 • תכונות של טרנספורמציות לינאריות
 • תתי-מרחבים ציקליים
 • צורת ז'ורדן - קיום ויחידות
Tuesday, April 5, 2016
נושאי השיעור: 
 • בלוק ז'ורדן
 • צורת ז'ורדן
 • שיטות ז'ירדון
Tuesday, April 12, 2016
נושאי השיעור: 
 • קיום ויחידות צורת ז'ורדן
 • צורת ז'ורדן למטריצות
Thursday, April 14, 2016
נושאי השיעור: 
 • תבניות בי-לינאריות
 • מטריצה מייצגת של תבנית בי-לינאריות
 • איזומורפיזם בין תבניות בי-לינאריות ומטריצות
 • הקשר בין מטריצות מייצגות של תבנית בי-לינארית אחת בבסיסים שונים
 • מטריצות חופפות
Tuesday, April 12, 2016
נושאי השיעור: 
 • תבניות בי-לינאריות
 • צורת ז'ורדן - תכונות ואיך למצוא
 • איך למצוא בסיס מז'רדן
Sunday, April 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • דרגה של תבנית בי-לינארית
 • תבנית סימטרית ואנטי-סימטרית
 • תבנית ריבועית
 • צורה אלכסונית לתבנית סימטרית
 • צורה פשוטה מעל המרוכבים, צורת סילבסטר מעל הממשיים
 • משפט ההתמדה של סילבסטר
Tuesday, April 19, 2016
נושאי השיעור: 
 • תבניות בי לינאריות
 • תבניות סימטריות ואנטי סימטריות
 • צורה אלכסונית לתבנית סימטרית
 • תבניות חיוביות ושליליות, חיוביות ושליליות לחלוטין
 • תבניות מנוונות ולא מנוונות
Tuesday, May 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • שעה של שאלות שונות לגבי החומר (לא בסיכום)
 • מרחבים מכפלה פנימית - מעל הממשיים, מעל המרוכבים
 • נורמה
Thursday, May 5, 2016
נושאי השיעור: 
 • אי שוויון קושי שוורץ
 • אי שוויון המשולש
 • מרחק וזווית בין ווקטורים במרחב מכפלה פנימית
 • ווקטורים אורתוגונליים
 • משפט פיתגורס
 • קירוב ווקטור בתת-מרחב מסויים
 • קבוצה אורתוגונלית ואורתונרמלית
Tuesday, May 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • צורת ז'ורדן - דוגמאות
 • מרחבי מכפלה פנימית - הגדרה ודוגמאות
 • אי שוויון קושי שוורץ, אי שוויון המשולש
 • זווית וניצבות
Tuesday, May 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • תהליך גרם-שמידט לבניית בסיס אורתונורמלי
 • משלים ניצב
Tuesday, May 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט ההצגה של ריס
 • טרנספורמציות לינאריות על מרחבי מכפלה פנימית
 • טרנספורמציה צמודה
Thursday, May 19, 2016
נושאי השיעור: 
 • מטריצה של העתקה צמודה
 • העתקה צמודה לעצמה
 • טרנספורמציה חיובית/אי-שלילית
 • מטריצה הרמיטית/סימטרית
 • מטריצה חיובית/אי-שלילית
Tuesday, May 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • העתקה צמודה וגרם-שמידט - דוגמאות
Tuesday, May 24, 2016
נושאי השיעור: 
 • המשפט הספקטרלי לטרנספורמציות צמודות לעצמן
 • טרנספורמציות אוניטריות/אורתוגונליות
 • תנאים שקולים לאוניטריות/אורתוגנליות של טרנספורמציה
 • מטריצות אוניטריות/אורתוגונליות
Thursday, May 26, 2016
נושאי השיעור: 
 • הקשר בין מטריצות וטרנספורמציות אוניטריות/אורתוגונליות
 • תנאים שקולים לאונטריות/אורתוגונליות של מטריצה
 • טרנספורמציה נורמלית
Tuesday, May 24, 2016
נושאי השיעור: 
 • טרנספורמציות אוניטריות/אורתוגונליות - דוגמאות
Thursday, June 2, 2016
נושאי השיעור: 
 • לכסינות אורתוגונלית של מטריצות נורמליות
 • המשפט הספקטרלי
Thursday, June 2, 2016
נושאי השיעור: 
 • אפיון מטריצות מיוחדות בעזרת המשפט הספקטרלי
 • הצגה פולארית של מטריצות
Tuesday, May 31, 2016
נושאי השיעור: 
 • טרנספורמציות נורמליות ופירוק ספקטרלי - דוגמאות ותרגילים
Tuesday, June 7, 2016
נושאי השיעור: 
 • הצמדה כפולינום בטרסנפורמציות נורמליות
 • תת מרחב דו מימדי אינווריאנטי לכל טרנספורמציה מעל הממשיים
 • צורה "כמעט אלכסונית" אורתוגונלית של טרנספורמציות נורמליות לא סימטריות מעל הממשיים
Thursday, June 9, 2016
נושאי השיעור: 
 • טרנספורמציות נורמליות בממשיים - חזרה על טענות מרכזיות
 • המקרה הפרטי של טרנספורמציות אורתוגונליות
 • פירוק פולארי של טרנספורמציות ומטריצות
 • הוכחה נוספת למשפט הספקטרלי
 • הקשר בין לכסון תבניות בי-לינאריות ללכסון אורתוגונלי של טרנספורמציות
Tuesday, June 7, 2016
נושאי השיעור: 
 • טרנספורמציות נורמליות מעל הממשיים - טענות מרכזיות