אלגברה לינארית 1א

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' אלסקר סמיון
פרופ' דוד גינזבורג
פרופ' אידלמן יולי
פרופ' יבגני שוסטין
דרישות קדם: 
אין
תיאור: 

בקורס לומדים נושאים המרכיבים את הבסיס לאלגברה לינארית וביניהם: מרחבים וקטורים, מטריצות, מערכת משוואות, פרישה ותלות לינארית,<br />
טרנספורמציות לינאריות ודטרמיננטה.

בקורס יש חובת הגשה והתרגילים מתפרסמים מדי שבוע באתר המודל.