לוגיקה למדעי המחשב

מרצים שמעבירים את הקורס: 
ד״ר רותם אושמן
פרופ׳ ארנון אברון
פרופ׳ אלכסנדר רבינוביץ׳
ד"ר שרון שוהם בוכבינדר
תיאור: 

הקורס עוסק בהצרנות פורמליות, ובהוכחות לגבי האם ניתן להוכיח דברים. מציגים מערכות הוכחה בתחשיב הפסוקים והפרדיקטים, ועוד ועוד.
אפשר לאמר שהקורס הוא המשך של מתמטיקה בדידה, ומי שלמד כבר מודלים ישים לב לקווי דימיון מסויימים.