חורף 2016

מרצה/ים: 
ד״ר רותם אושמן
מתרגל/ים: 
מר בן לי וולק
תיאור: 

קרדיט לגל קינן על הסיכומים!

סיכומים: 
Tuesday, November 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • נושאים מנהליים
 • מה זה לוגיקה?
 • XB,F : יחידות ומינימליות
 • משפט ההוכחה באינדוקציה
Wednesday, November 2, 2016
נושאי השיעור: 
 • חזרה על משפט ההוכחה באינדוקציה
 • תרגילים במשפט ההוכחה באינדוקציה
Tuesday, November 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • תחשיב הפסוקים
 • הוכחות של תכונות של פסוקים
 • עצי יצירה
 • משפט הקריאה היחידה
 • מערכת קשרים שלמה פונקציונאלית
 • מושגים סמנטיים
Wednesday, November 9, 2016
נושאי השיעור: 
 • תחשיב הפסוקים - Well-Formed Formats (WFF)
 • עוד תכונות של WFF
 • הסמנטיקה של תחשיב הפסוקים
 • תרגילים
Tuesday, November 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • מושגים סמנטיים עבור קבוצות פסוקים
 • תכונות של גרירה לוגית
 • צורות נורמליות:
  • Negation Normal Form
  • Conjuctive Normal Form
  • Disjunctive Normal Form
 • סמנטיקה של תחשיב הפסוקים כמשחק
Wednesday, November 16, 2016
נושאי השיעור: 
 • תזכורת: משפט התלות הסופית
 • קבוצות קשרים שלמות
 • תרגילים בטאוטולוגיות, סתירות וגרירות לוגיות
Tuesday, November 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • מערכת ההוכחה HPC
 • אקסיומות וכללי היסק
 • תכונות של מערכת הוכחה
 • משפט הדדוקציה
 • משפט הדיכוטומיה
 • הוכחת נאותות של HPC, התחלה של הוכחת שלמות 
Wednesday, November 23, 2016
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות על כללי היסק
 • דוגמאות על קבוצות עקביות
 • מסקנות ממשפט הנאותות
Wednesday, November 30, 2016
נושאי השיעור: 

(לא היתה הרצאה בשבוע 5)

 • תזכורת של מערכת ההוכחה HPC
 • תרגילים על מערכות הוכחה
Tuesday, December 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרת קבוצה עקבית מקסימלית
 • טענות עזר לקראת הוכחת משפט השלמות
 • הוכחת משפט השלמות
 • הצגת משפט הקומפקטיות
Wednesday, December 7, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט הקומפקטיות
 • משפט Erdos-DeBnjin על צביעה של גרף
 • תרגילים סביב משפט הקומפקטיות
Tuesday, December 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • הלמה של Kunig
 • גדירות
 • גדירות באופן סופי
 • לוגיקה מסדר ראשון - תחביר
Wednesday, December 14, 2016
נושאי השיעור: 
 • תרגילים על גדירות
Tuesday, December 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • תחשיב היחסים
 • סדר קדימויות בתחשיב היחסים
 • משפט התלות הסופית
 • סמנטיקה של תחשיב היחסים
 • מושגים סמנטיים
 • t-ספיקות, v-ספיקות
 • פעולות הצבה
Wednesday, December 21, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרות בתחשיב היחסים- שמות עצם, נוסחאות
 • משתנים חופשיים וקשורים
 • סמנטיקה ודוגמאות
Tuesday, December 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • T-נביעה מול V-נביעה
 • הצבות מותרות
 • החלפת שמות למשתנים
 • צורה נורמלית PNF
 • משפט הרברנד
 • משפט סקולם
Wednesday, December 21, 2016
נושאי השיעור: 
 • הצבות של שמות עצם במקום משתנים
 • הוכחת הטענה מהכיתה על הצבות
 • תרגילים על ספיקות
 • הסגור האוניברסלי
Tuesday, January 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט סקולם
 • בדיקת ספיקות של נוסחא
 • הגדרת Ground Instance
 • משפט הרברנד- שקילות בין תנאים
 • דוגמא לשימוש במשפט הקומפקטיות לתחישב היחסים (בלי הוכחה)
Wednesday, January 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים בנושא משפט סקולם
 • משפט סקולם והרברנד
 • תרגילים על מבני הרברנד
Tuesday, January 10, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחת משפט הקומפקטיות לתחשיב היחסים
 • משפט לוונהיים-סקולם (LS)
 • הוכחה שלא קיימת קבוצת פסוקים ש"תופסת" את הטבעיים
Wednesday, January 11, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחת משפט רמזי עם משפט הקומפטיות
 • הגדרת ספקטרום של קבוצה
Tuesday, January 17, 2017
נושאי השיעור: 
 • גדירות במבנים סופיים
 • משחקי EF
Wednesday, January 18, 2017
נושאי השיעור: 
 • משחקי Ehrenfeucht–Fraïssé
 • משפט טרכטנברוט
Tuesday, January 24, 2017
נושאי השיעור: 
 • רדוקציה מבעיית הריצוף לבדיקת ספיקות של נוסחאות
 • פרגמנטים כריעים של לוגיקה מסדר ראשון
 • תכונת המודל הסופי
 • מערכת ההוכחה HC
 • משפט הדדוקציה ב-HC
Wednesday, January 25, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילי חזרה
Friday, January 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחת משפט הדיכוטומיה עבור HC
 • משפט השלמות עבור HC
 • העשרה - משפט אי השלמות של גדל

תודה לרותם בראונשטיין על הסיכום של שיעור ההשלמה!