מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

מרצים שמעבירים את הקורס: 
בן ציון שור
דרישות קדם: 
אלגברה לינארית 2א
מבוא להסתברות
אלגוריתמים
מודלים חישוביים
"בגרות מתמטית"
תיאור: 

הקורס עוסק בקריפטוגרפיה מודרנית, בקורס מגדירים הצפנה "מושלמת" ומתעסקים באלגוריתמי הצפנה כמו RSA, DH, DES\AES וכן מנתחים תכונות קריפטוגרפיות באופן מתמטי.