משטחים: גרפים, חבורות ושימושים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
ד"ר דורון פודר
דרישות קדם: 
טופולוגיה, גרפים, ב1
תיאור: 

syllabus:

  1.  Classification of surfaces 
  2.  The arc complex
  3.  Surfaces and commutator length
  4. Random Gaussian matrices and enumeration of graphs on surfaces
  5.  Mapping Class Groups
  6. Random Unitary Matrices and Surfaces