משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור שירי ארטשטיין-אבידן
פרופסור גדי פיביך
פרופסור סטיב שוחט
דרישות קדם: 
אלגברה לינארית 2א
חדו"א 2א
תיאור: 

בקורס נלמד לפתור משוואות בהן מעורבות פונקציות. אנו נלמד רק על משוואות דיפרציאליות רגילות, כלומר הפונצקיות במשוואה הן עבור משתנה יחיד (בניגוד למשוואות דיפרציאליות חלקיות, בהן מעורבות פונקציות עם כמה משתנים).
לעיתים נביא פתרון למשוואה (כלומר מציאת הפונקציה במשוואה) ולעיתים נדון על קיום פתרונות ויחידות פתרון.

 

טבלת נוסחאות לפתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות