תורת המספרים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' מיכאל בורובוי
פרופ' דוד סודרי
פרופ' זאב רודניק
פרופ' רון פלד
פרופ' ברק וייס
דרישות קדם: 
אלגברה לינארית 2א (ניתן במקביל)
חדו"א 2א (ניתן במקביל)
תיאור: 

קצת על הקורס


תורת המספרים הוא קורס שעוסק, הפתעה, במספרים. בפרט, במספרים השלמים והטבעיים, בראשוניים, בשדות הרחבה של Q, בחוגי שלמים, ועוד ועוד. הקורס דומה בחלקו לאלגברה ב' 1, שעוסק בחבורות.

מומלץ לקחת את הקורס במקביל לאלגברה ב1, אם ניתן, כי בשני הקורסים יש נושאים חופפים.