נושאים בפיזיקה סטטיסטית והסתברות

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור רון פלד
דרישות קדם: 
אין
תיאור: 

בקורס מציגים מודלים הסתברותיים שמגיעים מפיזיקה סטטיסטית כגון מודל Ising מודל XY ומודל (Spin O(n