שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה

מרצים שמעבירים את הקורס: 
ד"ר ווייטק סמוטי
דרישות קדם: 
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים
מבוא להסתברות