פונקציות ממשיות

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' בוריס צירלסון
פרופ' אלדו לזר
פרופ' יפים גלוסקין
פרופ' בעז קלרטג
פרופ' אשר בן-ארצי
דרישות קדם: 
חדו"א 2א
תיאור: 

קורס מבוא לתורת המידה. זו אחת התורות היפות באנליזה בפרט, ובמתמטיקה בכלל. עוסקת בחקר פונקציות שהן לאו דווקא אינטגרביליות רימן, ומביאה כלים לחקור ולהתמודד איתן.
רוב הקורס יתמקד בתכונות המידה של לבג, פונקציות במרחבי מידה ואינטגרביליות לפי לבג.
קורס זה הינו דרישת קדם חזקה להסתברות למתמטיקאים, שכן לב הקורס בהסתברות הוא שימוש בתורת המידה כדי לקבל תוצאות מפתיעות בתורת ההסתברות.