חורף 2013

מרצה/ים: 
פרופ' בעז קלרטג
מתרגל/ים: 
אורי גרופל
סיכומים: 
נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • בירוקרטיה

 • מרחבים מטריים

 • טופולוגיה ב Rn - (קבוצות פתוחות סגורות קומפקטיות)

 • אפיון כל הקבוצות הפתוחות על הישר הממשי

בתרגול

 • קבוצות ממידה אפס

 • קבוצת קנטור - קבוצה סגורה חסומה מעוצמה א' ומידה אפס (אפילו לפי מידת ז'ורדן/רימאן)

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • תחילת פרק 1: מידת לבג

 • ההגדרה למלבנים וקבוצות אלמנטריות

 • תת סיגמא אדיטיביות

 • הגדרת המידה החיצונית, הגדרת קבוצה מדידה לבג

בתרגול

 • מידה חיצונית

 • מידה חיצונית של תת-גרף של פונקציה אינטגרבילית רימאן שווה לאינטגרל

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • אדיטיביות וסיגמא אדיטיביות של מידת לבג עבור קבוצות מדידות

 • הגדרה: סיגמא אלגברה

 • הקבוצות המדידות הן סיגמא אלגברה

בתרגול

 • בכל קבוצה ממידה חיובית יש קטע שבו הצפיפות שלה גדולה כרצונינו

 • רציפות מידת לבג בהתכנסות מונוטונית והתכנסות נקודתית

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • שבניית מידת לבג ב Rd עבור d>2

 • בניית קבוצה לא מדידה

 • מרחב מידה כללי ומשפט carathodory

 • מידות lebesgue stieltjes - אפיון כל מידות הבורל על הישר

בתרגול

 • אלגברה וסיגמא אלגברה

 • סיגמא אלגברה אינסופית לא יכולה להיות בת מניה

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • פונקצית קנטור

 • תחילת פרק 2: פונקציות מדידות

 • תכונות סגירות של משפחת הפונקציות המדידות (סגירות לפעולות חשבון, לגבולות וכו')

 • 'כמעט בכל מקום' (כב"מ), סגירות של הפונקציות המדידות תחת שוויון/גבול/נגזרת כב"מ

 • התכנסות במידה, התכנסות כב"מ גוררת התכנסות במידה.

 • הלמה של בורל קנטלי

 • אם סדרת פונקציות מתכנסת במידה לפונקצית גבול, יש תת סדרה שמתכנסת כב"מ.

בתרגול

 • כל קבוצה ממידה חיובית מכילה קבוצה לא מדידה

 • מידות lebesgue stieltjes.

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • משפט Egorov - התכנסות כב"מ היא 'כמעט' התכנסות במידה שווה

 • תחילת פרק 3: אינטגרל לבג

 • פונקציות פשוטות, הגדרת האינטגרל על פונקציות פשוטות

 • תכונות של האינטגרל על פונקציות פשוטות (ליניאריות מונוטוניות וכו')

 • אינטגרל לבג של פונקציה מדידה כלשהיא

בתרגול

 • אינטגרל לבג - הגדרה ותכונות

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • משפט Egorov - התכנסות כב"מ היא 'כמעט' התכנסות במידה שווה

 • תחילת פרק 3: אינטגרל לבג

 • פונקציות פשוטות, הגדרת האינטגרל על פונקציות פשוטות

 • תכונות של האינטגרל על פונקציות פשוטות (ליניאריות מונוטוניות וכו')

 • אינטגרל לבג של פונקציה מדידה כלשהיא

בתרגול

 • אינטגרל לבג - הגדרה ותכונות

בשבוע 8 התקיימה רק הרצאה אחת קצרה, הסיכום שלה מוכל בסיכום שבוע 7

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • משפטי התכנסות אינטגרלים

 • משפט ההתכנסות המונוטונית (Levi)

 • משפט ההתכנסות הנשלטת (משפט המז'ורנטה)

 • תחילת פרק 4: מרחב הפונקציות האינטגרביליות (L1(m

 • נורמות שמוגדרות על ידי אינטגרלים

 • פונקציות פשוטות ואינטגרביליות, פונקציות מדרגות, ופונקציות רציפות עם תומך קומפקטי הן משפחות צפופות ב(L1(m

 • משפט Luzin - פונקציה מדידה היא 'כמעט' רציפה

בתרגול

 • משפטי התכנסות לצורך גזירה מתחת לסימן האינטגרל

 • תרגילים על משפטי התכנסות

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • (L1(mue הוא מרחב נורמי שלם

 • משפט הזזה רציפה ב L1 - (נורמה אינטגרלית של הפרש בין פונקציה להזזה שלה מתכנסת לאפס)

 • משפט פוביני (Fubini) אינטגרלים חוזרים שווים לאינטגרל הרב מימדי

  שיטת ההוכחה - נגדיר את אוסף כל הפונקציות עליהן המשפט נכון, נראה שפונקציות בסיסיות שייכול אליו ושהוא סגור להרבה דברים וככה נראה שהוא למעשה אוסף כל הפונקציות האינטגרביליות

 • משפט טונלי (פוביני לפונקציות חיוביות לא דורש אינטגרביליות)

 • שימוש למשפט פוביני - הוכחת תכונה פשוטה של טרנספורם פורייה

בתרגול

 • L1 כמרחב מידה

 • פוביני

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • תחילת פרק 5: אינטגרל ונגזרת

 • משפט הצפיפות של לבג

 • למת כיסוי

 • הפונקציה המקסימלית של Hardy Littlewood

 • הפונקציה המקסימלית היא 'כמעט ב L1'

 • הוכחת משפט הצפיפות של לבג

 • משפט הגזירות של לבג ומסקנות נוספות של משפט הצפיפות

 • הגדרת השתנות של פונקציה (הכנה לקראת השתנות חסומה)

בתרגול

 • אינטגרציה פולארית

 • חישוב נפח כדור היחידה ה n מימדי

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • השתנות חסומה BV

 • כל פונקציה BV היא גזירה כב"מ - בהסתמך על משפט הכיסוי של ויטלי

 • הוכחת משפט הכיסוי של ויטלי (Vitali)

בתרגול

 • משפט הצפיפות של לבג

 • כל פונקציה אינטגרבילית ניתן לקרב כב"מ עם רציפות

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • פונקציה עולה חוסמת את האינטגרל של הנגזרת שלה

 • תחילת פרק 6: פונקציות רציפות בהחלט - AC) Absolutly Continuous)

 • פונקציה היא AC אפ ורק אם היא האינטגרל של הנגזרת שלה

 • כל פונקציה ב BV ניתן לפרק לסכום של פונקציה AC ופונקציה סינגולרית

בתרגול

 • פונקציות רציפות בהחלט

 • מידות סינגולריות ומידות רציפות בהחלט

נושאי השיעור: 

בהרצאה

 • מיון מידות בורל על הישר - משפט הפירוק של לבג (למידה AC, מידה בדידה, ומידה סינגולרית ללא אטומים)

 • תחילת פרק 7 (לא למבחן) טרנספורם פורייה (Fourier)

 • הגדרה דוגמאות ותכונות

 • טרנספורם של פונקציה ב L1 הוא חסום, ורציף במ"ש

 • נוסחת ההיפוך

 • משפט Plancherel