חורף 2016

מרצה/ים: 
פרופסור אשר בן ארצי
מתרגל/ים: 
גברת עדי גליקזם
תיאור: 

יעודכן כשיהיה מה לעדכן.

סיכומים: 
Sunday, October 30, 2016
נושאי השיעור: 
 • מערכת הממשיים המורחבת - סימונים מוכרים, פעולות וסכומים
 • מרחבים מטריים
 • גבולות
 • קבוצות סגורות ופתוחות
 • רציפות
 • המקרה הפרטי של הממשיים
 • סביבות
 • התחלה של מכפלות
Tuesday, November 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • סדרות של פונקציות
 • מרחבים מטריים
 • התכנסות
 • רציפות
Sunday, November 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • המשך מכפלות
 • מטריקה וטופולוגיה על מערכת הממשיים המורחבת
 • אלגברה, סיגמא אלגברה
 • משפט המחלקה המונוטונית
 • תתי מרחב
 • התחלת קבוצות בורל
Tuesday, November 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • אלגברה וסיגמא אלגברה
 • דוגמאות ותרגילים
Sunday, November 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • קבוצות בורל
 • פונקציות מדידות
 • מידה
Tuesday, November 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • תרגילים על מדידות
 • דוגמא חשובה
Sunday, November 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • תכונות של מידות
 • שלמות של מידה והשלמה
 • תכונות כמעט בכל מקום
 • תמונה של מידה ביחס לפונקציה
 • אינטגרציה - פונקציות פשוטות
 • אינטגרציה - כל פונקציה מדידה
 • משפט ההתכנסות המונוטונית
 • הלמה של בורל קנטלי
 • הלמה של פטו
 • כפל מידה בפונקציה
Tuesday, November 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • מידות ומשפטים לגביהן
Sunday, November 27, 2016
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציה ביחס למיד מושרית
 • אינטגרציה של פונקציות ממשיות ומרוכבות
 • משפט ההתכנסות הנשלטת של לבג
 • אינטגרל ביחס להשלמת מידה
 • פונקציות מוגדרות כמעט בכל מקום
 • טורים
 • אינטגרל על תתי קבוצות מדידות
Tuesday, November 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • אינטגרלים - תרגילים וטענות
Sunday, December 4, 2016
נושאי השיעור: 
 • רגולריות מבחוץ ומבפנים, רגולריות
 • יחידות מידת בורל אינווריאנטית להזזות
 • הבנייה של קרתאודורי - התחלה
Tuesday, December 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • טענה על אינטגרביליות רימן
 • הלמה של בורל קנטלי
Sunday, December 11, 2016
נושאי השיעור: 
 • בניית קרתאודורי
 • מידת סטילטייס
 • מידת לבג
Tuesday, December 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • תרגילים על אינטגרלים
Sunday, December 18, 2016
נושאי השיעור: 
 • השלמות - מידות סטילטייס ממונוטוניות, מידות שלמות, רגולריות מבפנים
 • מידת לבג - אפיון קבוצות מדידות לבג, קבוצת ופונקציית קנטור, קבוצה מדידה לבג שאינה בורל
Tuesday, December 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • תרגילים על מידות ומדידות
Sunday, January 1, 2017
נושאי השיעור: 
 • התכנסות פונקציות - כמעט במידה שווה, במידה
 • מכפלת מידות
Sunday, January 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • מכפלת מידות - מידת בורל לבג על  Rn
 • משפטי טונלי ופוביני
 • מרחבי Lp
Sunday, January 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • עוד על Lp
 • שלמות של מרחב נורמי
 • צפיפות הפונקציות הפשוטות
 • רציפות בהחלט של האינטגרל
 • המקרה הפרטי של Rd
 • הזזות
 • צפיפות הרציפות בעלות תומך קומפקטי
 • נקודות לבג וגזירת אינטגרל - ההתחלה
 • למת כיסוי של ויטלי
Sunday, January 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • נקודות לבג
 • פונקציה מקסימלית גבולית
 • גזירות האינטגרל
 • פונקציות מונוטוניות
 • פונקציות רציפות בהחלט
Sunday, January 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • פונקציות בעלות השתנות חסומה
 • משפט לוזין
 • קונבולוציה