הצגות של חבורות סופיות

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור מיכאל בורובוי
פרופסור דוד סודרי
דרישות קדם: 
אלגברה ב1
אלגברה לינארית 2א