נושאים בהפרשים בהתפלגות

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור ברק וויס
דרישות קדם: 
אין
תיאור: 

הקורס הוא קורס תואר שני
בקורס עוסקים בשאלות על פילוג נקודות בצורה אחידה ככל האפשר ביחס לאוסף תתי קבוצות נתון