סתיו 2008

מרצה/ים: 
פרופ' אלדו לזר
מתרגל/ים: 
מר אדם גל-פוליטקובסקי
תיאור: 

סיכומים: 
Wednesday, November 5, 2008
נושאי השיעור: 
 • הגדרת טופולוגיה ומהו מרחב טופולוגי (כרך ב' עמ' 10-17)
 • הגדרת מטריקה ומהו מרחב מטרי (כרך א' - עמ' 11-20) (כרך ב' עמ' 12-13)
 • הגדרת כדור פתוח (כרך א' - עמ' 27)
 • הגדרת בסיס לטופולוגיה (כרך ב' - עמ' 18-22)
Wednesday, November 5, 2008
נושאי השיעור: 
 • הגדרת טופולוגיה
 • בסיסים ותתי בסיסים
 • קבוצות סגורות
Thursday, November 6, 2008
נושאי השיעור: 
 • הגדרת תת-בסיס (כרך ב' - עמ' 22-24)
 • הגדרת סביבה (כרך ב' - עמ' 24-26)
 • הגדרת קבוצה פתוחה\סגורה (כרך א' - עמ' 34-40)
 • הגדרת סגור של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת נקודת הצטברות (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת קבוצה נגזרת (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת פנים\חוץ של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת שפה של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת קבוצה צפופה (כרך ב' - עמ' 38-40)
Wednesday, November 12, 2008
נושאי השיעור: 
 • פונקציות רציפות - למושג הזה יש הגדרת חדו"א והגדרת טופולוגיה והוכחת השקילות נחמדה (כרך ב' - עמ' 40-41)
 • תנאים שקולים לרציפות
 • הגדרת פונקציה פתוחה\סגורה (כרך ב' - עמ' 41-45)
 • הגדרת הומיאומורפיזם (כרך ב' - עמ' 45-47)
 • המון דוגמאות...
Wednesday, November 12, 2008
נושאי השיעור: 
 • סגור
 • העתקות רציפות
Wednesday, November 19, 2008
נושאי השיעור: 
 • חזרה ודוגמאות מהרצאות קודמות
 • מרחב טופולוגי מעניין - הקוביה של הילברט
 • מרחבי מנה, העתקת מנה וטופולוגית מנה + דוגמאות (כרך ב' - עמ' 64-72)

(כל נושא הקשירות - כרך ב' 123-143).

Wednesday, November 19, 2008
נושאי השיעור: 
 • עוד דוגמאות בנושא מרחבי מנה, העתקות מנה וטופולגיות מנה
 • תכונות טופולוגיות של מרחבים טופולוגיים
 • הגדרת קשירות
 • דוגמאות למרחבים קשירים (מרחב שרפינסקי - ראינו גם בחדו"א 3 למי שעוקב, יש ברשימות של גורו סודין)
 • דוגמאות למרחבים לא קשירים (מרחבים דיסקרטיים למשל)
 • מתן תנאי שקול לקשירות
 • הגדרת קבוצה קמורה
 • חיתוך לא ריק של 2 קבוצות קשירות לא חייב להיות קשיר!
Thursday, November 20, 2008
נושאי השיעור: 
 • המשך - קשירות
 • שימור תכונות טופולוגיות ע"י הומיאומורפיזמים
Wednesday, November 26, 2008
נושאי השיעור: 
 • קשירות -מקומית - הגדרה ודוגמאות
 • תנאים שקולים לקשירות מקומית
 • הגדרת מסילה
 • קשירות מסילתית
 • קשיר מסילתית גורר קשור
 • קשיר לא גורר קשיר מסילתית (חשוב!)
 • קשיר מקומית לא גורר קשיר (גם ההפך לא נכון)
 • קשיר מסילתית לא גורר קשיר מקומית (גם ההפך לא נכון).
Wednesday, November 26, 2008
נושאי השיעור: 
 • קשירות
 • קשירות מקומית
 • קשירות מסילתית
 • קשירות במרחבי מכפלה ומנה
Thursday, November 27, 2008
נושאי השיעור: 

 • קריטריון לקשירות מסילתית
 • תכונות הפרדה (נושא חדש): מרחבי T0, T1 ו-T2 (האוסדורף)
 • דוגמאות
 • חשוב - תכונות T0,T1,T2 אינוריאנטיות עבור הומיאומורפיזמים

 

Wednesday, December 3, 2008
נושאי השיעור: 
 • מרחב טופולגי רגולרי - T3 ומרחב טופולוגי נורמלי - T4
 • המון דוגמאות...
Wednesday, December 3, 2008
נושאי השיעור: 
 • אקסיומות הפרדה
Thursday, December 4, 2008
נושאי השיעור: 
 • הלמה של אוריסון
Wednesday, December 10, 2008
נושאי השיעור: 
 • משפט ההרחבה של טיצה (Tietze)
 • מרחב טופולוגי רגולרי לחלוטין (מרחב טיכונוב)

(נורמלי => רגולרי לחלוטין => רגולרי. הגרירות ההפוכות לא נכונות, זו הסיבה שלפעמים מסמנים מרחב טופולוגי רגולרי לחלוטין כ- T3.5).

Thursday, December 11, 2008
נושאי השיעור: 
 • מ"ט טיכונוב אמ"מ הומיאומורפי לתת מרחב של קוביה כשלהי
 • מ"ט טיכונוב אמ"מ הומיאומורפי לתת מרחב של מרחב נורמלי כלשהו
 • קבוצות מכוונות
Wednesday, December 17, 2008
נושאי השיעור: 
 • הגדרת כיסוי (פתוח\סגור)
 • רשתות - התכנסות רשת, גבול של רשת
 • דוגמאות
 • תת-רשת
 • נק' גבול (גבול של תת-רשת, חשוב לשים לב שנק' גבול שונה מגבול - די מזכיר הבדל בין גבול של סדרה לגבול של תת-סדרה)
Thursday, December 18, 2008
נושאי השיעור: 
 • האקסיומה הראשונה של המנייה
 • האקסיומה השנייה של המנייה
 • מרחבים ספירבילים וספרביליות
Wednesday, December 24, 2008
נושאי השיעור: 
 • מ"ט Linderlof
 • משפט המטריזציה של אוריסון
Thursday, December 25, 2008
נושאי השיעור: 
 • מ"ט קומפקטי וקומפקטיות
 • תכונת החיתוך הסופי
 • מ"ט קומפקטי אמ"מ לכל רשת בו יש נקודת גבול (או לחילופין לכל רשת בו יש תת-רשת מתכנסת)
Wednesday, December 31, 2008
נושאי השיעור: 
 • המשך - דוגמאות ותכונות של מ"ט קומפקטיים
 • תת-קבוצה של מ"ט נקראת קומפקטית אם היא מרחב קומפקטי בטופולוגיה היחסית
 • תת-קבוצה סגורה של מרחב קומפקטי היא קומפקטית
 • תת-קבוצה קומפקטית של מרחב האוסדורף היא סגורה
 • מרחב קומפקטי T2 הוא נורמלי
 • משפט טיכונוב
Thursday, January 1, 2009
נושאי השיעור: 
 • המשך - משפט טיכונוב
 • קומפקטיות מקומית
 • הגדרות שקולות לקומפקטיות מקומית במרחבי האוסדורף
Wednesday, January 7, 2009
נושאי השיעור: 
 • תת קבוצות של מרחב קומפקטי מקומית
 • הפרדה בין קבוצה קומפקטית לפתוחה במרחב האוסדורף קומפקטי מקומית
 • מרחב האוסדורף קומפקטי מקומית הוא רגולרי לחלוטין
 • תמונה רציפה ופתוחה של מרחב קומפקטי מקומית היא קומפקטית מקומית
 • מתי מכפלה היא קומפקטית מקומית (תנאי הכרחי ומספיק)
 • משפט בייר למרחבי האוסדורף קומפקטיים מקומית
 • קומפקטיפיקציה על ידי נקודה (Alexandrov)
Thursday, January 8, 2009
נושאי השיעור: 
 • המשך - קומפקטיפיקציה על ידי נקודה (הוכחת משפט Alexandrov)
 • קומפקטיפיקציות שקולות, קומפקטיפיקציה גדולה
 • תנאי הכרחי ומספיק לקיום קומפקטיפיקציה האוסדורף
Wednesday, January 14, 2009
נושאי השיעור: 
 • קומפקטיפיקציית סטון-צ'ך
Wednesday, January 14, 2009
נושאי השיעור: 
 • קומפקטיפיקציות
Thursday, January 15, 2009
נושאי השיעור: 
 • מרחב אי קשיר קיצונית
 • מרחב בעל מימד אפס
 • מרחב אי קשיר לחלוטין
Wednesday, January 21, 2009
נושאי השיעור: 
 • מרחבים מטריים
 • סדרות קושי
 • מרחב מטרי שלם
 • משפט בייר למרחבים מטריים
 • קבוצות דלילות
 • קבוצות מהקטגוריה הראשונה ומהקטגוריה השנייה
 • משפט הקטגוריה של בייר ודוגמאות ליישום שלו
Thursday, January 22, 2009
נושאי השיעור: 
 • משפט נק' השבת של בנך
 • פונקציות רציפות במידה שווה