תורה ארגודית ואנטרופיה

מרצים שמעבירים את הקורס: 
ברק וייס
דרישות קדם: 
אין