תורת המספרים האלגברית

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופסור דוד סודרי
פרופסור ליאור ברי סורוקר
דרישות קדם: 
ב3, ב2