תורת המספרים האלגברית 2

מרצים שמעבירים את הקורס: 
ליאור ברי-סורוקר
דרישות קדם: 
אלגברה ב'2
אלגברה ב'3
תורת המספרים האלגברית 1