תרגולים אביב 2015

מרצה/ים: 
ד"ר יולי אידלמן
מתרגל/ים: 
מר ישי גולינסקי
תיאור: 

סיכומי התרגולים של מר ישי גולינסקי (חלקיים)

סיכומים: 
Monday, October 31, 2016
נושאי השיעור: 
  • משפט צ'זארו
  • משפטי התכנסות ממוצעים
  • משפט דיאלמבר
  • מבחני השורש\מנה
  • משפט שטולץ
Monday, October 31, 2016
נושאי השיעור: 
  • כיסויים (קבוצה פתוחה\סגורה)
  • הלמה של קנטור
  • משפט היינה בורל